Για την εγγραφή σας στον Σκοπευτικό Όμιλο Νομού Ευβοίας απαιτείται αποδοχή του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται και μια υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ανήλικου, στην όποια θα πρέπει να αναφέρει ότι επιτρέπει στον ανήλικο αθλητή να εξασκήσει το συγκεκριμένο άθλημα της Σκοποβολής. Αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να μεταγραφούν από ένα Σκοπευτικό Σύλλογο , έχουν δικαίωμα να το αιτηθούν από τον Σύλλογο τους, κατά την μεταγραφική περίοδο η όποια είναι από τις 01/09 έως τις 20/09 κάθε έτους.
Με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών εγγραφής σας (συμπεριλαμβανομένου και του δελτίου υγείας), και έπειτα από την έγκριση τους από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου μας, αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, για την έκδοση του Δελτίου Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.).

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Μέσω του ΣΚ.Ο.Ν.Ε. μπορούν τα εγγεγραμμένα μέλη να αποκτήσουν άδεια κατοχής όπλου, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξάσκηση στην Σκοποβολή.

Προκειμένου κάποιος σκοπευτής να αποκτήσει όπλο απαιτείται να έχει λάβει μέρος σε 4 ή 6 (ανάλογα το διαμέτρημα του όπλου) επίσημους σκοπευτικούς αγώνες στη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου.
Στη συνέχεια, λάμβάνει, μέσω του Ομίλου μας, την σχετική έγκριση - βεβαίωση αγώνων που εκδίδει η ΣΚ.Ο.Ε. Κατόπιν, την υποβάλλει, μαζί με την αίτηση για έγκριση αγοράς και κατοχής όπλου στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή της περιοχής του. Εφόσον εγκριθεί η αγορά του όπλου, ο σκοπευτής προκειμένου να διατηρήσει την σχετική άδεια θα πρέπει στη διάρκεια ενός έτους να συμμετέχει σε 8 επίσημους σκοπευτικούς αγώνες.

Ο ΣΚ.Ο.Ν.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο 20-25 αγώνες, ενώ κάθε σκοπευτής - κάτοχος όπλου έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αγώνα οποιοδήποτε ελληνικού σκοπευτικού συλλόγου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ_

  • Οι άδειες κατοχής εκδίδονται από την Διεύθυνση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.
  • Οι χορηγηθείσες άδειες θεωρούνται από την Υπηρεσία που τις εξέδωσε κάθε έξι (6) μήνες.
  • Για την αρχική έκδοση της άδειας, οι οκτώ (8) αγώνες της κατηγορίας Β΄ μπορούν να καλύψουν και τις δυο κατηγορίες (Α΄ και Β΄).
  • Οι άδειες χορηγούνται για τρία (3) χρόνια και ανανεώνονται με αίτηση του κατόχου (ενδιαφερομένου) στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη τους. Ειδικότερα, για τους σκοπευτές απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της Ομοσπονδίας ότι συμμετείχαν σε έξι (6) αγώνες για την κατηγορία Α΄ (για όπλα κατηγορίας Α΄) και σε οκτώ (8) αγώνες στη κατηγορία Β΄ (για όπλα κατηγορίας Β΄).

ΟΠΛΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαμετρήματος .22 που χρησιμοποιούν φυσίγγια περιφερειακής πυροδότησης

Δελτίο Αθλητή – Σκοπευτή σε ισχύ από την ΣΚΟΕ.

Να γνωρίζει τους κανονισμούς του αθλήματος που θα εξασκείται, και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης του όπλου που θα προμηθευτεί.

Να έχει λάβει μέρος σε τέσσερις (4) τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτά πυροβόλα όπλα έξι (6) τελευταίους μήνες τουλάχιστον πριν υποβάλλει την αίτηση για άδεια αγοράς-κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.

Το όπλο που θα προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του αγωνίσματος, που θα αθλείται και βάση εργοστασιακών προδιαγραφών, κατάλληλο για την άσκηση στο αγώνισμα σκοποβολής.

Σημείωση: Άδεια κατοχής για περισσότερα από πέντε (5) όπλα σ’ αυτή την κατηγορία δεν χορηγείται.

ΟΠΛΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ραβδωτά πυροβόλα όπλα, που χρησιμοποιούν φυσίγγια κεντρικής πυροδότησης

Δελτίο Αθλητή – Σκοπευτή σε ισχύ από την ΣΚΟΕ.

Να γνωρίζει τους κανονισμούς του αθλήματος που θα εξασκείται, και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης του όπλου που θα προμηθευτεί.

Να έχει λάβει μέρος σε έξι (6) τουλάχιστον επίσημους αγώνες με ραβδωτά πυροβόλα όπλα δώδεκα (12) τελευταίους μήνες τουλάχιστον πριν υποβάλλει την αίτηση για άδεια αγοράς-κατοχής ραβδωτού πυροβόλου όπλου.

Το όπλο που θα προμηθευτεί να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του αγωνίσματος, που θα αθλείται και βάση εργοστασιακών προδιαγραφών, κατάλληλο για την άσκηση στο αγώνισμα σκοποβολής.

Σημείωση: Άδεια κατοχής για περισσότερα από δύο (2) όπλα σ’ αυτή την κατηγορία δεν χορηγείται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι άδειες κατοχής σκοπευτικού όπλου ΔΕΝ είναι άδειες οπλοφορίας. Ένας σκοπευτής ΔΕΝ οπλοφορεί, παρά μονάχα μεταφέρει το σκοπευτικό του όπλο και τα φυσίγγια αυτού, από το σπίτι του στο σκοπευτήριο, για την εξάσκηση του αθλήματος της σκοποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.