ΣΚ.Ο.Ε.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

I.S.S.F.

International Shooting Sport Federation

I.P.S.C.

International Practical Shooting Confederation

F.I.T.A.S.C.

Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse